Slutet på bloggandet

Hade tänkt ge upp bloggandet på den här bloggen. Det händer en del livsomvälvande ting i mitt liv nu. Att skriva här passar inte in längre. Jag har en plan om att skriva helt andra saker. Men jag kommer ändå att ha bloggen kvar tills vidare. För det finns mycket som är kul att ha kvar och kanske läsa igen. Jag är allt för nostalgisk för att kunna göra mig av medså mycket text.
Dock kommer jag inte ge upp själva tanken, global thought! Att tänka globalt, tänka stort är viktigt för mig och det är så jag fungerar. Jag vill för all framtid försöka överföra stora tankar till folk. Tankar om det stora. För att inte det lilla ska förintas. Bara inte genom den här bloggen.

RSS 2.0